Recentment la societat Internacional Regular Bus (IRB), en la qual participa Jiménez Dorado Autocars, ha estat adjudicatària de la “Concessió administrativa de servei de transport públic regular permanent i d'ús general de viatgers per carretera entre Cases Baixes (València) i Teruel”, licitada pel Ministeri de Foment.

El desenvolupament de l'activitat va començar el passat 3 de gener, per la qual s'ha adscrit un vehicle de nova matriculació marca Mercedes Benz, carrossat per Irizar, on destaquen entre altres millores el ESP (control d'estabilitat), Wifi, espai per a l'allotjament de bicicletes, servei de recarrega a bord, etc.

Esperem que aquest sigui solament el principi de les línies regulars explotades per IRB.